Informatio om företaget

Vaasan Lämpöeristys Oy grundades 1990 och är ett pålitligt metallföretag som erbjuder mångsidiga tjänster på sitt område. Under årens lopp har vår verksamhet utökats i takt med kundernas önskemål och vår egen kompetens.

I vårt dagliga arbete lägger vi stor vikt vid våra värden:

• Kundnöjdhet
• Kvalitet
• Pålitlighet och leveranssäkerhet
• Flexibilitet

KVALITET OCH MILJÖ

För oss betyder kvalitet avtalsenligt producerade produkter och tjänster och därigenom nöjda kunder. Som underleverantör ingår vi i en större leveranskedja och därför är punktlighet, flexibilitet och tillförlitlighet avgörande för kvaliteten.
Miljön och omsorg om miljön spelar en allt viktigare roll i vårt samhälle och därmed också i vår verksamhet. Vi strävar ständigt efter att minska den miljöpåverkan som vår verksamhet orsakar.