Tjänster

Vårt företag producerar industriella tjänster:

• Isoleringsarbeten
• Ventilationsarbeten
• Tillverkning av keramiska kuddar
• Tunnplåts- och svetsarbeten

INDUSTRIELL OCH HUSTEKNISK ISOLERING

Inom industriell isolering isolerar vi bland annat cisterner, rörledningar och ljuddämpare. Vi tillverkar också prefabrikat och ventilationsutrustning, som vi levererar över hela världen.

VENTILATION

Vi utför ventilationsinstallationer i offentliga lokaler, nybyggnader och saneringsobjekt i första hand i Vasaregionen och grannkommunerna. Våra största kunder är lokala byggföretag, kommuner och städer.

KERAMISKA ISOLERINGSKUDDAR

Vi konstruerar och tillverkar keramiska isoleringskuddar, som används för isolering av heta komponenter bland annat i motorer och pumpar. Våra isoleringskuddar tål hetta upp till 1200 grader C.

TUNNPLÅTSARBETEN

Vi tillverkar olika slags plåtprodukter av tunnmetall, till exempel plåtlister och ventilationskanaler.  Vi samarbetar också tätt med andra tunnplåtsproducenter i närområdet.