Referenser

Över 25 års stabilt företagande visar att vår affärsverksamhet står på en god grund.   Vi har under årens lopp haft kunder och utfört arbeten över hela Österbotten. En del av personalen har även arbetat utomlands, så inte heller långa avstånd är något problem. Flexibilitet och kundnöjdhet är viktiga värden för oss.

Vi har utfört arbeten i bland annat följande objekt:

• Serviceboendet Solgård (ventilationsarbeten)
• Norra Korsholms skola (ventilationsarbeten)
• Lärcenter (ventilationsarbeten, beräknas vara klart 2019)
• Vasa stad, ungdomsstationen Klaara (ventilationsarbeten)
• Vaasa-opisto (ventilationsarbeten)
• Vaskiluodon Voima Oy (isolering av elfilter och årlig underhållsisolering)